Language of document : ECLI:EU:C:2017:1012

Cauza C102/16

Vaditrans BVBA

împotriva

Belgische Staat

[cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State (Belgia)]

„Trimitere preliminară – Transporturi rutiere – Perioadă de repaus a conducătorului auto – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 8 alineatele (6) și (8) – Posibilitatea efectuării perioadelor de repaus zilnic și a perioadelor de repaus săptămânal reduse departe de baza de staționare a vehiculului și la bordul vehiculului – Excluderea perioadelor de repaus săptămânal normale”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 decembrie 2017

Transporturi – Transporturi rutiere – Dispoziții sociale –Repaus săptămânal – Efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale la bordul vehiculului – Excludere – Încălcarea principiului legalității în materie penală – Lipsă

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 49 alin. (1) ; Regulamentul nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (6)]

Articolul 8 alineatele (6) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15  martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului trebuie interpretat în sensul că un conducător auto nu poate să efectueze la bordul vehiculului său perioadele de repaus săptămânal normale vizate la articolul 8 alineatul (6).

Examinarea celei de a doua întrebări nu a evidențiat niciun element de natură să afecteze validitatea Regulamentului nr. 561/2006, având în vedere principiul legalității în materie penală, astfel cum este enunțat la articolul 49 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(a se vedea dispozitiv 1 și 2)