Language of document :

Sag anlagt den 4. juli 2011 - Lyder Enterprises mod EF-Sortsmyndigheden (CPVO) - Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)

(Sag T-367/11)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, New Zealand) (ved solicitor G. Pickering)

Sagsøgt: EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Liner Plants NZ (1993) Ltd (Waitakere, New Zealand)

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at afgørelse truffet den 18. februar 2011 af appelkammeret ved EF-Sortsmyndigheden (sag nr. A 007/2010) er ugyldig, og afgørelsen annulleres.

Sagen udsættes indtil High Court of New Zealand har truffet endelig afgørelse i sag No CIV:2011:404:2969.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-sortsbeskyttelse: Lyder Enterprises Ltd

Ansøgningen om EF-sortsbeskyttelse vedrører: Southern Splendour - ansøgning om EF-sortsbeskyttelse nr. 2006/1888

Indsiger mod meddelelsen af EF-sortsbeskyttelse: Liner Plants NZ (1993) Ltd

Grundlaget for indsigelsen: Indsigelsen var støttet på den påstand, at ansøgeren ikke var den person, der havde frembragt, eller fundet og udviklet sorten, eller dennes successor.

Udvalget ved Sortsmyndighedens afgørelse: Afslag på ansøgning nr. 2006/1888 for sorten "Southern Splendour" (afgørelse nr. R972)

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af reglen audi alteram partum, manglende kompetence, manglende forståelse af det grundlæggende begreb "natural justice" og tilsidesættelse af en væsentlig formforskrift, da appelkammeret traf afgørelse om, at det bevis, der var indeholdt i sagsøgerens breve, ikke kunne accepteres, eftersom det ikke forelå som en beediget skriftlig erklæring.

____________