Language of document :

Tožba, vložena 4. julija 2011 - Lyder Enterprises proti CPVO  Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)

(Zadeva T-367/11)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nova Zelandija) (zastopnik: G. Pickering, Solicitor)

Tožena stranka: Urad Skupnosti za rastlinske sorte (USRS)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Liner Plants NZ (1993) Ltd (Waitakere, Nova Zelandija)

Predloga

Razveljavitev odločbe odbora za pritožbe Urada Skupnosti za rastlinske sorte z dne 18. februarja 2011 v zadevi A007/2010; in

prekinitev postopka do sprejetja končne odločitve High Court na Novi Zelandiji v zadevi št. CIV:2011:404:2969.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj žlahtniteljske pravice Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna žlahtniteljska pravica Skupnosti: Southern Splendour - Prijava za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti št. 2006/1888.

Vlagatelj ugovora zoper prijavo za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Razlogi ugovora: Ugovor je temeljil na trditvi, da prijavitelj ni oseba, ki je vzgojila ali odkrila in razvila sorto ali njen pravni naslednik.

Odločba odbora USRS: zavrnitev prijave št. 2006/1888 za sorto "Southern Splendour" (Odločba št. R972)

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev načela kontradiktornosti, nepristojnost, nezmožnost razumevanja temeljnih pravil pravičnosti in kršitev bistvene postopkovne zahteve, ker je odbor za pritožbe odločil, da dokazi iz dopisov prijavitelja niso dopustni z obrazložitvijo, da niso bili podani v obliki izjave pod prisego.

____________