Language of document :

Определение на Общия съд от 21 октомври 2013 г. — Lyder Enterprises/CPVO — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Дело T-367/11)1

(Сортове растения — Заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения за сорта „SOUTHERN SPLENDOUR“ — Възражения — Отхвърляне на заявката от отделението по жалбите на CPVO — Компетентност на CPVO — Събиране на доказателства — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lyder Enterprises Ltd (Окланд, Нова Зеландия) (представител: G.J. Pickering, solicitor)

Ответник: Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) (представители: A. von Mühlendahl и H. Hartwig, avocats)

Друга страна в производството пред отделението по жалбите на CPVO, встъпила в производството пред Общия съд: Liner Plants (1993) Ltd (Уайтакере, Нова Зеландия) (представител: P. Jonker, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на отделението по жалбите на CPVO от 4 май 2011 г. (преписка A 7/2010), постановено по заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения, предоставена за сорта „SOUTHERN SPLENDOUR“.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Lyder Enterprises Ltd да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 282, 24.9.2011 г.