Language of document :

Rettens kendelse af 21. oktober 2013 – Lyder Enterprises mod CPVO – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Sag T-367/11) 1

(Plantesorter – ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for sorten SOUTHERN SPLENDOUR – indsigelser – appelkammeret ved EF-Sortsmyndighedens afslag på ansøgningen – EF-Sortsmyndighedens kompetence – bevisførelse – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, New Zealand) (ved solicitor G.J. Pickering)

Sagsøgt: EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EF-Sortsmyndigheden og intervenient ved Retten: Liner Plants (1993) Ltd (Waitakere, New Zealand) (ved advokat P. Jonker)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 4. maj 2011 af appelkammeret ved EF-Sortsmyndigheden (sag A 7/2010) vedrørende en ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for sorten SOUTHERN SPLENDOUR

Konklusion

EF-Sortsmyndigheden frifindes.

Lyder Enterprises Ltd betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 282 af 24.9.2011.