Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.10.2013 – Lyder Enterprises v. CPVO – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Asia T-367/11)1

(Kasvilajikkeet – Hakemus yhteisön oikeuden mukaiseksi suojaksi SOUTHERN SPLENDOUR -lajikkeelle – Vastalauseet – CPVO:n valituslautakunnan päätös hylätä hakemus – CPVO:n toimivalta – Todisteiden esittäminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset ositta in selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Uusi-Seelanti) (edustaja: solicitor G. J. Pickering)

Vastaaja: Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) (asiamiehet: A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Vastapuoli CPVO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Liner Plants (1993) Ltd (Waitakere, Uusi-Seelanti) (edustaja: asianajaja P. Jonker)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne CPVO:n valituslautakunnan 4.5.2011 tekemästä päätöksestä (asia A 7/2010), joka koskee hakemusta yhteisön oikeuden mukaisen suojan myöntämiseksi SOUTHERN SPLENDOUR -lajikkeelle

Määräysosa

Kanne hylätään.

Lyder Enterprises Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1     EUVL C 282, 24.9.2011.