Language of document : ECLI:EU:T:2013:585

Sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2013 –
Lyder Enterprises proti OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Zadeva T‑367/11)

„Žlahtniteljske pravice – Prijava za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti za sorto SOUTHERN SPLENDOUR – Ugovori – Zavrnitev tožbe s strani odbora za pritožbe USRS – Pristojnost USRS – Izvajanje dokazov – Deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno neutemeljena tožba“

1.                     Sodni postopek – Odločba, sprejeta z obrazloženim sklepom – Možnost odločanja brez ustnega postopka (Poslovnik Splošnega sodišča, člen 111) (Glej točki 16 in 17.)

2.                     Sodni postopek – Sklep ali uredba, s katero se med postopkom nadomesti izpodbijani akt – Nov element – Razširitev prvotnih tožbenih predlogov in razlogov (Glej točki 20 in 21.)

3.                     Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Kratek povzetek navajanih razlogov – Pravni razlogi, ki niso navedeni v tožbi – Sklicevanje na vse priloge – Nedopustnost (Statut Sodišča, člen 21, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c)) (Glej točko 22.)

4.                     Tožba za razveljavitev – Razlogi – Nepristojnost institucije, ki je izdala izpodbijan akt – Sodni preizkus po uradni dolžnosti (člen 263 PDEU) (Glej točko 28.)

5.                     Kmetijstvo – Enotne zakonodaje – Žlahtniteljske pravice – Odločba o podelitvi ali zavrnitvi pravice – Tožbeni postopek – Pristojnost Urada Skupnosti za rastlinske sorte in njegovih odborov za pritožbe – Obseg – Določitev statusa prijavitelja žlahtniteljske pravice – Vključitev – Nadzor Splošnega sodišča nad presojo dokazov v zvezi s tem, ki jo je opravil Urad (Uredba Sveta št. 2100/94, členi 11, 50, 53, 54 in 76) (Glej točke od 36 do 38.)

6.                     Kmetijstvo – Enotne zakonodaje – Žlahtniteljske pravice – Odločba o podelitvi ali zavrnitvi pravice – Tožbeni postopek – Dokazna vrednost dokazov – Merila presoje (Uredba Sveta št. 2100/94, člen 78(1)(g)) (Glej točko 49.)

7.                     Kmetijstvo – Enotne zakonodaje – Žlahtniteljske pravice – Odločbe Urada Skupnosti za rastlinske sorte ali njegovih odborov za pritožbe – Sodni nadzor – Obseg – Razveljavitev ali sprememba iz razlogov, ki so se pojavili po izdaji odločbe – Izključitev – Sprememba predmeta spora, kakor je bil predložen Uradu ali njegovim odborom za pritožbe – Nedopustnost (Uredba Sveta št. 2100/94, člen 73) (Glej točke od 58 do 60.)

Predmet

Tožba zoper odločbo odbora za pritožbe USRS z dne 4. maja 2011 (zadeva A 7/2010), v zvezi s prijavo za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti za sorto SOUTHERN SPLENDOUR.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Lyder Enterprises Ltd se naloži plačilo stroškov.