Language of document :

2020 m. spalio 16 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Byla C-727/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: AR

Kita kasacinio proceso šalis: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Direktyvos 2003/881 7 straipsnį ir Chartijos 31 straipsnio 2 dalį draudžiamas toks nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai Bundesurlaubsgesetz [Federalinis atostogų įstatymas] 7 straipsnio 3 dalies, aiškinimas, pagal kurį darbuotojo, kuris atostogų metais dėl ligos tapo nedarbingas, teisė į mokamas kasmetines atostogas, kuria jis nepasinaudojo, tačiau dar galėjo – bent iš dalies – pasinaudoti atostogų metais prieš susirgdamas, nepertraukiamai tebesitęsiant nedarbingumui, išnyksta po 15 mėnesių nuo atostogų metų pabaigos net ir tuo atveju, kai darbdavys atitinkamai neparagino ir neinformavo darbuotojo ir taip nesuteikė jam galimybės faktiškai pasinaudoti teise į atostogas?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar tokiomis aplinkybėmis, tebesitęsiant nedarbingumui, teisė į atostogas negali išnykti ir vėlesniu momentu?

____________

1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).