Language of document :

Beroep ingesteld op 28 juli 2011 - ZZ / Raad

(Zaak F-75/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2007 niet te bevorderen tot de rang AST 7

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 18 april 2011 tot afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit om hem in het kader van de bevorderingsronde 2007 niet te bevorderen tot de rang AST 7;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2007 niet te bevorderen tot de rang AST 7;

verwijzing van de Raad in de kosten.

____________