Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2011 - ZZ/Rada

(vec F-75/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 18. apríla 2011 o zamietnutí sťažnosti žalobcu, ktorá smeruje proti rozhodnutiu o jeho nepovýšení do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

____________