Language of document :

Talan väckt den 28 juli 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-74/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodriguez, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av den myndighet som har behörighet att sluta anställningsavtal för kommissionen att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av den myndighet som har behörighet att sluta anställningsavtal för kommissionen att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning, och i den mån det är nödvändigt beslutet att avslå klagomålet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________