Language of document :

Žaloba podaná 1. augusta 2011 - ZZ/Európska komisia

(vec F-76/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Guarino, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zamietajúceho žiadosť žalobcu o príspevok na expatriáciu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 29. apríla 2011,

následne určiť, že žalobca má nárok na príspevok na expatriáciu podľa prílohy VII článku 4 Služobného poriadku úradníkov,

zaviazať žalovanú na zaplatenie tohto príspevku od 16. augusta 2010, odo dňa nástupu žalobcu do služby, vrátane úrokov z omeškania od tohto dňa do dňa skutočného zaplatenia príspevku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________