Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. prosince 2012 - Grazyte v. Komise

(Věc F-76/11)

"Veřejná služba - Odměna - Příspěvek za práci v zahraničí - Podmínka stanovená čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII Služebního řádu - Desetileté referenční období - Počátek - Uplynutí - Neutralizace dob služby vykonávané pro mezinárodní organizaci - Obdobné použití ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII Služebního řádu"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Diana Grazyte (Utena, Litva) (zástupce R. Guarino, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin, zmocněnec a ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokátem, poté V. Joris, zmocněnec, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokátem)

Předmět věci

Veřejná služba - Návrh směřující ke zrušení rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá žádost žalobkyně o přiznání příspěvku za práci v zahraničí

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

D. Grazite ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 - Úř. věst. C 319, 29.10.2011, s. 29.