Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012 - Van Neyghem v. Rada

(Věc F-77/11)

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací rok 2007 - Odmítnutí povýšení - Zrušení - Prováděcí opatření - Nový srovnávací přezkum zásluh"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, které bylo přijato v rámci plnění povinností vyplývajících z rozsudku F-53/08 a kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na povýšení do platové třídy AST 7 za povyšovací rok 2007, jakož i návrh na náhradu škody, která žalobci údajně vznikla.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu čtvrtinu nákladů řízení vynaložených K. Van Neyghemem.

Kris Van Neyghem ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 340, 19.11.2011, 40.