Language of document :

Personaldomstolens dom av den 26 februari 2013 – Bojc Golob mot kommissionen

(Mål F-74/11)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställd – Tillsvidarekontrakt – Uppsägning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovenien) (ombud: adovkaterna S. Rodrigues, A.

nader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

( ) E

UT C x

xx (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-xxx/

xx och ö

verfördes till