Language of document :

2013 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje BM prieš ECB

(Byla F-78/11)1

(Viešoji tarnyba – ECB darbuotojai – Bandomojo laikotarpio pratęsimas atgaline data – Sprendimas nutraukti tarnybos sutartį bandomuoju laikotarpiu– Drausminė procedūra)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: BM (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, iš pradžių atstovaujamas P. Embley, M. López Torres ir E. Carlini, vėliau – M. López Torres ir E. Carlini, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti ECB sprendimą nutraukti ieškovo tarnybos sutartį bandomuoju laikotarpiu dėl tarnybinio nusižengimo, už kurį paskirtas papeikimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti 2011 m. gegužės 20 d. ECB vykdomosios valdybos sprendimą nutraukti ieškovo tarnybos sutartį nuo 2011 m. spalio 31 d.

2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.    Nurodyti Europos Centriniam Bankui padengti savo ir BM patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 319, 2011 10 29, p. 30.