Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums – BM/ECB

(lieta F-78/11) 1

Civildienests – ECB personāls – Pārbaudes perioda pagarināšana ar atpakaļejošu spēku – Lēmums izbeigt līgumu pārbaudes perioda laikā – Disciplinārlieta

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BM (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji sākotnēji P. Embley, M. López Torres un E. Carlini, vēlāk M. López Torres un E. Carlini, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ECB lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu pārbaudes laikā disciplinārpārkāpuma, izsakot rājienu, dēļ

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Centrālās bankas Valdes 2011. gada 20. maija lēmumu izbeigt BM lēmumu 2011. gada 31. oktobrī;

pārējā daļā prasību noradīt;

Eiropas Centrālā banka sedz savus un atlīdzina BM tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 319, 29.10.2011., 30. lpp.