Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.6.2008 - De Fays v. komissio

(Asia F-97/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sairausloma - Luvaton poissaolo - Sovittelumenettely)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chantal De Fays (Bereldange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat P.-P. Van Gehuchten ja P. Reyniers)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä niiden komission päätösten kumoaminen, joissa kantajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 60 artiklaa, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 283, 24.11.2007, s. 45.