Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (täysistunto) 16.2.2022 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-157/21)1

(Kumoamiskanne – Asetus (EU, Euratom) 2020/2092 – Yleinen ehdollisuusjärjestelmä Euroopan unionin talousarvion suojaamiseksi – Unionin talousarvion suojaaminen siinä tapauksessa, että oikeusvaltion periaatteita on loukattu jossakin jäsenvaltiossa – Oikeusperusta – SEUT 322 artiklan 1 kohdan a alakohta – SEUT 311 artikla – SEUT 312 artikla – SEU 7 artiklan ja SEUT 269 artiklan väitetty kiertäminen – Väite, jonka mukaan on rikottu SEU 4 artiklan 1 kohtaa, SEU 5 artiklan 2 kohtaa, SEU 13 artiklan 2 kohtaa, SEUT 296 artiklan toista kohtaa ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehtyä pöytäkirjaa (N:o 2) sekä loukattu annetun toimivallan periaatetta, oikeusvarmuuden periaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja periaatetta jäsenvaltioiden tasa-arvosta perussopimuksia sovellettaessa – Väite harkintavallan väärinkäytöstä)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna ja S. Żyrek)

Väliintulija, joka tukee kantajaa: Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér ja M. M. Tátrai)

Vastaajat: Euroopan parlamentti (asiamiehet: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi ja A. Pospíšilová Padowska) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás ja A. Sikora-Kalėda)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajia: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: M. Jacobs, C. Pochet ja L. Van den Broeck), Tanskan kuningaskunta (asiamiehet: aluksi M. Søndahl Wolff ja J. Nymann-Lindegren, sittemmin M. Søndahl Wolff ja V. Pasternak Jørgensen), Saksan liittotasavalta (asiamiehet: J. Möller ja R. Kanitz), Irlanti (asiamiehet: M. Browne, J. Quaney ja A. Joyce, avustajanaan D. Fennelly, BL), Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: aluksi J. Rodríguez de la Rúa Puig ja S. Centeno Huerta, sittemmin J. Rodríguez de la Rúa Puig ja A. Gavela Llopis), Ranskan tasavalta (asiamiehet: A.-L. Desjonquères, A.–C. Drouant ja E. Leclerc), Luxemburgin suurherttuakunta (asiamiehet: aluksi A. Germeaux ja T. Uri, sittemmin A. Germeaux), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M. K. Bulterman ja J. Langer), Suomen tasavalta (asiamiehet: H. Leppo ja S. Hartikainen), Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: O. Simonsson, J. Lundberg ja C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder ja R. Shahsavan Eriksson) ja Euroopan komissio (asiamiehet: D. Calleja Crespo, J.–P. Keppenne, J. Baquero Cruz ja K. Herrmann)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Puolan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Irlanti, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkari, Alankomaiden kuningaskunta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 138, 19.4.2021.