Language of document :

Tužba podnesena 22. ožujka 2022. – Europska komisija/Veliko Vojvodstvo Luksemburg

(predmet C-214/22)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin, agenti)

Tuženik: Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je, time što najkasnije do 4. listopada 2016. nije donio zakone, uredbe i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s člankom 8. stavkom 7., člankom 9. i s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji1 ili, u svakom slučaju, time što Komisiji nije priopćio te mjere, Luksemburg povrijedio svoje obveze na temelju članka 12. navedene direktive;

naloži Luksemburgu, u skladu s odredbama članka 260. stavka 3. UFEU-a plaćanje kazne u iznosu od 7 096, 50 eura za svaki dan zakašnjenja u postupanju počevši od dana objave presude u ovom predmetu, zbog povrede obveze priopćavanja mjera za prenošenje članka 8. stavka 7., članka 9. i članka 10. stavka 2. Direktive 2014/42;

naloži Luksemburgu snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji omogućava državama članicama da lakše ostvare povrat dobiti koju su kriminalci stekli teškim i organiziranim kriminalom. Države članice morale su prenijeti direktivu do 4. listopada 2016. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede prava protiv Luksemburga u studenome 2016. te mu je zatim, u ožujku 2019., uputila obrazloženo mišljenje. Međutim, Luksemburg do sada nije obavijestio Komisiju o cjelovitom prenošenju direktive u svoje nacionalno pravo.

____________

1 SL 2014., L 127, str. 39. i ispravak SL 2014., L 138, str. 114.