Language of document :

Kanne 26.6.2017 – Euroopan komissio v. Kroatian tasavalta

(Asia C-381/17)

Oikeudenkäyntikieli: kroatia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Mataija, T. Scharf ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Kroatian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

–    toteaa, että Kroatian tasavalta ei ole noudattanut kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 4.2.2014 annetun direktiivin 2014/17/EU (EUVL 2014, L 60, s. 34) 42 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, että se ei ole antanut 21.3.2016 mennessä tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai että se ei ainakaan ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

–    velvoittaa Kroatian tasavallan maksamaan uhkasakkoa 9 865,40 euroa päivässä tuomion, jossa todetaan, ettei velvoitetta ilmoittaa direktiivin 2014/17/EU täytäntöönpanotoimenpiteistä ole noudatettu, julistamispäivästä alkaen

–    velvoittaa Kroatian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kroatian tasavalta ei ole noudattanut velvoitettaan ilmoittaa direktiivin 2014/17/EU täytäntöönpanotoimenpiteistä tämän direktiivin 42 artiklan 1 kohdassa tätä varten asetetussa määräajassa.

____________