Language of document : ECLI:EU:C:2018:260

RJEŠENJE PREDSJEDNIKA SUDA

28. ožujka 2018.(*)

„Brisanje”

U predmetu C-381/17,

povodom tužbe zbog povrede obveze na temelju članka 258. i članka 260. stavka 3. UFEU-a, podnesene 26. lipnja 2017.,

Europska komisija, koju zastupaju M. Mataija, T. Scharf i G. von Rintelen, u svojstvu agenata,

tužitelj,

protiv

Republike Hrvatske, koju zastupa T. Galli, u svojstvu agenta,


tuženika,

koju podupire:

Francuska Republika, koju zastupaju D. Colas, C. David i E. de Moustier, u svojstvu agenata,

intervenijent,


PREDSJEDNIK SUDA,

saslušavši nezavisnog odvjetnika M. Watheleta,

donosi sljedeće

Rješenje

1        Podnošenjem akta aplikacijom e-Curia 8. ožujka 2018., Komisija je sukladno članku 148. Poslovnika obavijestila Sud da povlači tužbu i zatražila da se, sukladno članku 141. stavku 2. Poslovnika, Republici Hrvatskoj naloži snošenje troškova.

2        Podnošenjem akta aplikacijom e-Curia 21. ožujka 2018. tuženik je obavijestio Sud da nema primjedbi na to povlačenje.

3        Sukladno članku 141. stavcima 1. i 2. Poslovnika, stranka koja povuče tužbu ili zahtjev dužna je snositi troškove ako je to druga stranka zatražila u svojem očitovanju na povlačenje. Međutim, na zahtjev stranke koja je povukla tužbu ili zahtjev, troškove snosi druga stranka ako se to čini opravdanim s obzirom na njezino ponašanje.

4        U ovom slučaju Komisijina tužba i njezino kasnije povlačenje iz postupka posljedica su ponašanja Republike Hrvatske, koja je tek nakon podnošenja tužbe poduzela potrebne korake za ispunjenje svojih obveza.

5        Zato Republici Hrvatskoj valja naložiti snošenje troškova.

6        U skladu s člankom 140. stavkom 1. Poslovnika, države članice i institucije koje su intervenirale u postupak snose vlastite troškove.

7        Stoga valja odlučiti da će Francuska Republika snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenog, predsjednik Suda rješava:

1.      Predmet C-381/17 briše se iz upisnika Suda.

2.      Republici Hrvatskoj nalaže se snošenje troškova.

3.      Francuska Republika snosi vlastite troškove.

U Luxembourgu 29. ožujka 2018.

Tajnik

 

Predsjednik Suda

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Jezik postupka: hrvatski