Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. marts 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien, støttet af Den Franske Republik

(Sag C-381/17) 1

Processprog: kroatisk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 283 af 28.8.2017.