Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 29. märtsi 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik, keda toetab: Prantsuse Vabariik

(kohtuasi C-381/17)1

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 283, 28.8.2017.