Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Marzu 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Kroazja, sostnuta minn: Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-381/17) 1

Lingwa tal-kawża: il-Kroat

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 283, 28.8.2017.