Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 marca 2018 r. – Komisja / Chorwacja

(Sprawa C-381/17)1

Język postępowania: chorwacki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 283 z 28.8.2017.