Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 29 martie 2018 – Comisia Europeană/Republica Croată, susținută de: Republica Franceză

(Cauza C-381/17)1

Limba de procedură : croata

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 283, 28.8.2017.