Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 3. märtsil 2021 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice versus VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(kohtuasi C-146/21)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Vastustajad apellatsioonimenetluses: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Eelotsuse küsimus

Kas direktiiviga 2006/112/EÜ1 ja neutraalsuse põhimõttega on sellises olukorras nagu põhikohtuasjas vastuolus riigisisene õigusnorm või maksustamistava, mille kohaselt ei ole maksukohustuslasele, kelle suhtes viidi läbi maksukontroll ja kes selle tulemusena käibemaksukohustuslasena registreeriti, kohaldav pöördmaksustamine (lihtsustamismeetmed) – mis on kasvava metsa müügi korral kohustuslikuna ette nähtud – põhjusel, et maksukohustuslane, kelle suhtes kontroll läbi viidi, ei olnud enne tehingute tegemist või piirmäära ületamise kuupäeva enda käibemaksukohustuslasena registreerimist taotlenud ega seda saavutanud?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk l).