Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 28. jaanuaril 2020 – F. versus Stadt Karlsruhe

(kohtuasi C-47/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: F.

Vastustaja: Stadt Karlsruhe

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2006/126/EÜ1 artikli 2 lõige 1 ja artikli 11 lõike 4 teine lõik keelavad liikmesriigil, kes on võtnud teises liikmesriigis väljastatud A- ja B-kategooria mootorsõidukite juhiloa omanikult joobeseisundis juhtimise tõttu ära õiguse juhtida selle juhiloaga mootorsõidukeid enda territooriumil, jätta tunnustamata nimetatud kategooriate sõidukite juhiloa, mis on pärast eespool viidatud õiguse äravõtmist väljastatud asjaomasele isikule direktiivi 2006/126/EÜ artikli 7 lõike 3 teise lõigu kohase uuendamise alusel teises liikmesriigis?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT 2006, L 403, lk 18).