Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 1. augustā – ZZ u.c./EIB

(lieta F-83/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvis – L. Levi, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, atcelt lēmumus piešķirt prasītājiem prēmiju, piemērojot jauno izstrādes sistēmu, kas izriet no administrācijas padomes 2010. gada 14. decembra lēmuma un direkcijas komitejas 2010. gada 9. novembra un 2011. gada 16. novembra lēmumiem, un, otrkārt, tālāka prasība piespriest atbildētājai samaksāt atalgojuma starpību, kā arī zaudējumu atlīdzību

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus piešķirt prasītājiem prēmiju, piemērojot jauno izstrādes sistēmu, kas izriet no administrācijas padomes 2010. gada 14. decembra lēmuma un direkcijas komitejas 2010. gada 9. novembra un 2011. gada 16. novembra lēmumiem, kuri individuāli tika ietverti 2012. gada aprīļa algas paziņojumos un ieinteresētajām personām paziņoti 2012. gada 22. aprīlī;

turklāt

piespriest atbildētājai samaksāt atalgojuma starpību, kas izriet no administrācijas padomes 2010. gada 14. decembra lēmuma un [direkcijas komitejas] 2010. gada 9. novembra un 2011. gada 16. novembra lēmumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo prēmiju kārtību; šai atalgojumu starpībai pieskaitot tekošos nokavējuma procentus sākot no 2012. gada 22. aprīļa līdz pilnīgai to samaksai, nosakot šos procentus pēc ECB likmes, kurai pieskaita 3 punktus;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību par radīto kaitējumu pirktspējas samazināšanās dēļ, šo kaitējumu novērtējot ex aequo et bono pagaidām 1,5 % apmērā no katra prasītāja ikmēneša atalgojuma;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.