Language of document :

Žaloba podaná dne 3. srpna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-85/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU).

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 27. ledna 2012 o bonifikaci nároků na důchod nabytých žalobcem před nástupem do služebního poměru u Komise na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 2. května 2012, která směřovala proti rozhodnutí o bonifikaci jeho nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru v rámci unijního důchodového systému;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.