Language of document :

Kanne 1.8.2012 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-84/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo.)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus tutustua välittömästi työkyvyttömyyskomitean lopulliseen kertomukseen ja komitean kolmannen lääkärin diagnoosiin.

Vaatimukset

17.10.2011 tehty päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus tutustua välittömästi työkyvyttömyyskomitean lopulliseen kertomukseen ja komitean kolmannen lääkärin diagnoosiin, on kumottava

nimittävän viranomaisen 24.3.2012 tekemä päätös, joka on vastaus henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyyn valitukseen, on kumottava

vastaaja on velvoitettava suorittamaan aineellisesta ja aineettomasta vahingosta vahingonkorvausta ja viivästyskorkoa, jonka määrä on 6,75 %

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.