Language of document :

Beroep ingesteld op 1 augustus 2012 – ZZ / Raad

(Zaak F-84/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker rechtstreeks toegang te verlenen tot het eindrapport van de conclusies van de invaliditeitscommissie en tot de diagnose van de derde arts van die commissie

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 17 oktober 2011 waarbij verzoeker de rechtstreekse toegang wordt geweigerd tot het eindrapport van de conclusies van de invaliditeitscommissie en tot de diagnose van de derde arts;

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 24 maart 2012 waarbij de krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut ingediende klacht is beantwoord;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade en van een vertragingsrente van 6,75 %;

verwijzing van de Raad in de kosten.