Language of document :

Жалба, подадена на 9 август 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-86/12)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: [radca prawna] A. Lizer-Klatka, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението по отношение на жалбоподателката да не се продължи валидността на списъка на издържалите конкурс EPSO/AD/60/06 със срока, през който тя е била в отпуск по майчинство и в отпуск за отглеждане на дете

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска:

да се отменят решение от 17 октомври 2011 г. относно изтичането на валидността на списъка на издържалите конкурс EPSO AD/60/06, считано от 31 декември 2011 г., доколкото то се отнася до жалбоподателката, както и решение от 10 май 2012 г., постановено по жалба № R/147111 на жалбоподателката, и по отношение на жалбоподателката да се продължи валидността на списъка на издържалите конкурс EPSO/AD/60/06 със срока, през който по време на валидността на посочения списък на издържалите конкурс тя се e намирала в отпуск по майчинство и в отпуск за отглеждане на дете, т.е. с 3 години и 46 дни,

в съответствие с член 89, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 25 юли 2007 г. и съгласно изложеното от жалбоподателката в точка 56 и сл. от жалбата всяка от страните да понесе направените от нея съдебни разноски.