Language of document :

Žaloba podaná dne 9. srpna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-86/12)

Jednací jazyk: polština

Účastníce řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: A. Lizer-Klatka, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí o neprodloužení platnosti seznamu kandidátů vhodných na přijetí výběrového řízení EPSO AD/60/06 s ohledem na žalobkyně o dobu její mateřské a rodičovské dovolené.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 17. října 2011 o ukončení platnosti seznamu kandidátů vhodných na přijetí výběrového řízení EPSO AD/60/06 ze dne 31. prosince 2011 s ohledem na žalobkyni a rozhodnutí ze dne 10. května 2012, které bylo přijato na základě stížnosti žalobkyně č. R/147/11, jakož i prodloužit platnost seznamu kandidátů vhodných na přijetí výběrového řízení EPSO AD/60/06 s ohledem na žalobkyni o dobu odpovídající době její mateřské a rodičovské dovolené, tj. 3 roky a 46 dní.

určit, že každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení podle čl. 89 odst. 3 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 25. července 2007 a argumentace žalobkyně uvedené v bodě 56 a násl. této žaloby.