Language of document :

9. augustil 2012. aastal esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-86/12)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat [radca prawna] A. Lizer-Klatka)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada otsus, millega ei pikendatud hagejat puudutavas osas reservnimekirja EPSO/AD/60/06 kehtivust selle ajavahemiku võrra, mil hageja oli sünnitus- ja vanemapuhkusel

Hageja nõuded

tühistada 17. oktoobri 2011. aasta otsus reservnimekirja EPSO/AD/60/06 kehtivuse lõppemise kohta 31. detsembril 2011 selles osas, milles see puudutab hagejat, ja 10. mai 2012. aasta otsus, mis tehti seoses hageja kaebusega (nr R/147111); ja pikendada reservnimekirja EPSO/AD/60/06 kehtivust hagejat puudutavas osas selle ajavahemiku võrra, mil hageja viibis antud reservnimekirja kehtivuse ajal sünnitus- ja vanemapuhkusel, st kolme aasta ja 46 päeva võrra;

otsustada, et vastavalt 25. juuli 2007. aasta Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 89 lõikele 3 ja hageja taotlusele hagi punktis 56 jj jäävad mõlema poole kohtukulud nende enda kanda.