Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 30. jūlijā – ZZ/EIB

(lieta F-82/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Apelāciju komitejas lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja prasība par otrā vispārējā 2007. gadā paveiktā darba novērtējuma rezultātu

Prasītāja prasījumi:

atcelt:

2012. gada 15. februāra lēmumu, ciktāl Apelācijas komiteja

ir noraidījusi viņa prasību par informatīvo ziņojumu par 2007. gadu, kas sagatavots 2011. gadā pēc tam, kad tika atcelts 2008. gadā sagatavotais ziņojums, kā tas ir noteikts Civildienesta tiesas 2011. gada 8. marta spriedumā lietā F-59/09;

ir noraidījusi tā prasību par atteikumu ieteikt viņu paaugstināt amatā pēc atcelšanas, par ko ir lēmusi Civildienesta tiesa minētajā 2011. gada 8. marta spriedumā;

ir atteikusies pieņemt lēmumu pēc būtības un, izskatot tikai jautājumu par tiesiskumu, ir liegusi prasītājam tiesības uz otru, efektīvu viņa veiktā darba novērtējumu;

2008. gada 29. aprīļa lēmumus par paaugstināšanu amatā, jo, ņemot vērā viņa priekšnieku pausto novērtējumu, EIB nebija apsvērusi iespēju iekļaut prasītāju sadaļā “Paaugstināšana amatā no E uz D funkciju grupu”;

visus saistītos, turpmākos un pirms tam pieņemtos aktus, tostarp informatīvo ziņojumu par 2007. gadu kopumā un viņa priekšnieku pausto vērtējumu arī daļā, kurā netiek piedāvāts novērtējums A vai novērtējums B+ un prasītāja paaugstināšana amatā D funkciju grupā, un vajadzības gadījumā par prettiesiskām un nepiemērojamām atzīt vadlīnijas vismaz daļā, kurā ir ieviesti prettiesiski kvantitatīvi ierobežojumi attiecībā uz to darbinieku skaitu, kas var saņemt novērtējumu A vai B+;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.