Language of document :

Acțiune introdusă la 30 iulie 2012 – ZZ/BEI

(Cauza F-82/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comitetului de recurs de respingere a căii de atac introduse de reclamant împotriva rezultatului celei de a doua evaluări globale a performanței sale în anul 2007

Concluziile reclamantului

Anularea:

deciziei din 15 februarie 2012 în măsura în care comitetul de recurs:

a respins acțiunea formulată împotriva raportului său de informare pentru anul 2007, întocmit în 2011 ca urmare a anulării celui redactat în 2008, astfel cum a dispus Tribunalul Funcției Publice în Hotărârea din 8 martie 2011 pronunțată în cauza F-59/09;

a respins acțiunea formulată împotriva refuzului de a recomanda promovarea sa, ca urmare a anulării decise de Tribunalul Funcției Publice, de asemenea în Hotărârea din 8 martie 2011;

a respins judecarea pe fond și, pronunțându-se numai cu privire la legalitate, a refuzat dreptul reclamantului de a obține o a doua apreciere, de această dată efectivă, a muncii sale;

promovărilor decise la 29 aprilie 2008, din moment ce, în lumina aprecierii exprimate de superiorii săi, BEI a omis să îl ia în considerare la punctul „promovări de la funcția E la D”;

tuturor actelor conexe, succesive și de bază, printre care raportul de informare pentru 2007 în întregime și evaluarea de către superiorii săi, inclusiv deoarece nu propune nota A sau nota B+ și promovarea reclamantului la funcția D, și, dacă este cazul, declararea prealabilă a nelegalității și a inaplicabilității ghidului practic al Direcției resurse umane, cel puțin în măsura în care introduce în mod nelegitim limite cantitative ale numărului de angajați care pot primi nota A sau B+;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.