Language of document :

Tožba, vložena 30. julija 2012 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-82/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe, s katero je zavrnil pritožbo tožeče stranke zoper rezultat druge celovite ocene dela, opravljenega v letu 2007.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost:

odločbe, sprejete 15. februarja 2012 v delu, v katerem je odbor za pritožbe

zavrnil pritožbo zoper njeno informativno poročilo za leto 2007, izdelano leta 2011 na podlagi razveljavitve poročila iz leta 2008, kot je Sodišče za uslužbence (SJU) odločilo s sodbo z dne 8. marca 2011, s katero je odločil o tožbi v zadevi F-59/09;

zavrnil njeno pritožbo zoper zavrnitev, da se jo predlaga v napredovanje, na podlagi razveljavitve, ki jo je SJU odredilo z isto sodbo z dne 8. marca 2011;

zavrnil vsebinsko odločanje in s tem, ko se je izrekel le o zakonitosti, tožeči stranki odrekel pravico, da pridobi drugo in dejansko oceno o opravljenem delu;

napredovanj, sprejetih 29. aprila 2008, ker je ECB glede na izrecno odločitev njenih nadrejenih ni upoštevala pri točki „Promotions from Function E to D“;

vseh povezanih aktov, iz tega izhajajočih in domnevnih aktov, med katerimi so celotno ocenjevalno poročilo za leto 2007 in ocena njenih nadrejenih, tudi v delu, v katerem ne predlaga oceno A ali oceno B+ in napredovanja tožeče stranke v naziv D in če je potrebno, predhodne izjave o nezakonitosti in neuporabi smernic vsaj v delu, v katerem so navedene nezakonite količinske omejitve števila uslužbencev, ki lahko prejmejo oceno A ali B+;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.