Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — CN/Съвет

(Дело F-84/12)1

(Публична служба — Член 78 от Правилника — Комисия по инвалидност — Медицинско заключение — Медицински данни от психиатричен или психологически характер — Медицинска тайна — Достъп — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CN (Brumath, Франция) (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J. Herrmann и M. Bauer)

ПредметЖалба за отмяна на решението за отказ да се предостави пряк достъп на жалбоподателя до окончателния доклад с изводите на комисията по инвалидност и достъп до диагнозата на третия лекар от тази комисияДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда CN да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от Съвета на Европейския съюз.