Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums – CN/Padome

(lieta F-84/12) 1

Civildienests – Civildienesta noteikumu 78. pants – Invaliditātes komiteja – Ārsta slēdziens – Psihiatriska vai psiholoģiska rakstura medicīniskie dati – Ārsta noslēpums – Piekļuve – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CN (Brumath, Francija) (pārstāvis M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji J. Herrmann un M. Bauer)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu, ar ko prasītājam ir atteikta tieša piekļuve invaliditātes komitejas galīgajam slēdzienam, kā arī piekļuve šīs komitejas trešā ārsta veiktajai diagnostikaiRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;CN sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.