Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. února 2014 – Bodson a další v. EIB

(Věc F-83/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Smluvní povaha pracovního vztahu – Plat – Reforma systému prémií EIB“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jean-Pierre Bodson a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams a G. Nuvoli, zmocněnci, P. E. Partsch, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí udělit žalobcům prémii na základě nového systému výkonnosti podle rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2010 a rozhodnutí řídícího výboru ze dne 9. listopadu 2010 a 16. listopadu 2010 a dále související návrh na uložení povinnosti žalované zaplatit rozdíl v odměně včetně úroků z prodlení a náhrady škody.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Jean-Pierre Bodson a sedm dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedená v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou investiční bankou.