Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 12. veebruari 2014. aasta otsus – Bodson jt versus EIP

(kohtuasi F-83/12)1

(Avalik teenistus – EIP töötajad – Töösuhte lepinguline iseloom – Töötasu – EIP lisatasude korra reform)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jean-Pierre Bodson jt (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja G. Nuvoli, advokaat P. E. Partsch)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsused kohaldada hagejatele lisatasu vastavalt uuele tulemuslikkuse süsteemile, nagu see nähtub haldusnõukogu 14. detsembri 2010. aasta otsusest ning halduskomitee 9. novembri 2010. aasta ja 16. novembri 2011. aasta otsustest, ning teiseks sellest tulenev nõue mõista kostjalt välja töötasu vahe ning kahjuhüvitis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta J.-P. Bodsoni ja lisas nimetatud seitsme hageja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Investeerimispanga kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 295, 29.9.2012, lk 34.