Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. februára 2014 – Bodson a i./EIB

(vec F-83/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Zmluvná povaha pracovnoprávneho vzťahu – Odmeňovanie – Reforma prémiového systému EIB)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jean-Peirre Bodson a i. (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams a G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, P. E. Partsch, advokát)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutí udeliť žalobcom prémiu podľa nového systému výkonností akým je ten, ktorý vyplýva z rozhodnutia správnej rady zo 14. decembra 2010 a rozhodnutí riadiaceho výboru z 9. novembra 2010 a zo 16. novembra 2011, a jednak následný návrh na uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť rozdiel v odmene, ako aj náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Bodson a ostaní siedmi žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska investičná banka.