Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 – Bodson m.fl. mot EIB

(Mål F-83/12)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär – Lön – Reform av EIB:s tilläggssystem)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Pierre Bodson m.fl. (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokat L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams och G. Nuvoli samt advokaten P. E. Partsch)

Saken

Dels yrkande om ogiltigförklaring av besluten att på sökandena tillämpa ett tillägg med tillämpning av det nya prestationssystemet sådant detta anges i styrelsens beslut av den 14 december 2010 och av direktionens beslut av den 9 november 2010 och 16 november 2011, dels yrkandet om förpliktande för svaranden att utge löneskillnaden och skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Jean-Pierre Bodson och övriga sju sökande vilkas namn framgår av bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 295 av den 29.9.2012, s. 34.