Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. augusztus 29-i végzése – Roest kontra Bizottság

(F-85/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 295., 2012.9.29., 35. o.