Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Roest/Komisia

(vec F-85/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 295, 29.9.2012, s. 35.