Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 5 października 2020 r. w sprawie T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ / EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal), wniesione w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Laboratorios Ern, S.A.

(Sprawa C-678/20 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnosząca odwołanie: Laboratorios Ern, S.A. (przedstawiciele: T. González Martínez i R. Guerras Mazón, abogados)

Pozostali uczestnicy postępowania: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Laboratorios Ern jej własnymi kosztami.

____________