Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2008 - Spee/Europol

(vec F-43/08)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: David Spee (Rijswijk, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europolu o zrušení pracovnej ponuky, na ktorú žalobca podal svoju kandidatúru a znova ju zverejniť, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 7. januára 2008 o sťažnosti, ako aj rozhodnutia ktoré boli jeho základom z 20. júna 2007 a zo 6. júla 2007, pričom rozhodnúť, že miesto First Officer v IMT1 jednotky infraštruktúry je znova uvoľnené, a tiež zrušiť aj rozhodnutie o nevymenovaní žalobcu,

zaviazať Europol na primerané vyriešenie situácie, v ktorej sa nachádza žalobca v dôsledku nerozvážneho a nesprávneho rozhodnutia,

zaviazať Europol na náhradu škody žalobcu, vo výške konečnej sumy príspevku 5 000 eur,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________