Language of document :

Beroep ingesteld op 8 april 2008 - Tsarnavas / Commissie

(Zaak F-44/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Griekenland) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot betaling van een bedrag van 6 800 EUR ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door onregelmatigheden of dienstfouten van de Commissie in de bevorderingsronden 1998 en 1999, en veroordeling van de Commissie tot betaling van dat bedrag

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 14 augustus 2007 houdende afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot betaling van een bedrag van 6 800 EUR ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door herhaalde onregelmatigheden of dienstfouten van de Commissie in het kader van de bevorderingsronden 1998 en 1999;

voor zover nodig, nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers klacht van 14 november 2007;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 6 800 EUR ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden door herhaalde onregelmatigheden of dienstfouten van de Commissie in de bevorderingsronden 1998 en 1999, na het op 19 maart 2003 gewezen arrest (T-188/01 en T-189/01);

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________